Røyken kommune jobber for å skape mer åpenhet og forståelse rundt det å leve med demenssykdom. Vi inviterer derfor til informasjonsmøte 15. mai om hvordan vi kan utvikle et demens- og aldersvennlig samfunn.

Kom og hør om utviklingen av et demens- og aldersvennlig samfunn i Røyken og se hva andre kommuner har gjort. Hva kan lokalsamfunnet bidra med?

Tid: 15. mai 2019 fra klokken 18.00 - 20.00.

Sted: Teglen kirke- og kultursenter på Spikkestad

Program:

  • Ordfører Eva Norén Eriksen ønsker velkommen.
  • Bjørg Dapper-Skaaning forteller om satsningene i danske Greve.
  • Bilder fra Oslo kommune, som i flere år har satset på et aldersvennslig samfunn.
  • Rita Weum forteller om Røyken kommunes prosjekt om demensvennlig samfunn.
  • Elisabeth Rasch på vokal og Are Grøsland på piano avslutter kvelden.

Røyken kommune skal være en demensvennlig kommune og har forpliktet seg til å være med i kampanjen «Demensvennlig samfunn». Dette er en landsomfattende kampanje der Nasjonalforeningen for folkehelsen rekrutterer kommuner til å være med på å skape mer åpenhet og forståelse rundt det å leve med demenssykdom.