Den siste tiden har det vært en rekke ran av hjemmeboende eldre på Sør- og Østlandet. Noen av ranerne er tatt, men vi oppfordrer eldre i Røyken til å ta forholdsregler.

Etter råd fra politiet, ber vi eldre som mottar hjemmebaserte tjenester om å ta følgende forholdsregler:

  • Slipp aldri inn noen som ikke er bekjent av deg, med mindre de har på uniform og ID-kort fra Røyken kommune.

  • Er du usikker på om vedkommende er ansatt i kommunen, ikke slipp vedkommende inn. Ring deretter inn til avdelingen og informer om at du har avvist noen som sier at de kommer fra kommunen/ønsker å komme inn til deg.

- Ikke åpne opp døren dersom du er usikker, understreker Heidi Eidskrem, enhetsleder for hjemmebaserte tjenester.

 

Ta forholdsregler: Heidi Eidskrem, enhetsleder for hjemmebaserte tjenester, råder eldre til å ikke slippe inn ukjente som ikke har uniform eller ID-kort fra Røyken kommune.

Har du spørsmål vedrørende dette, ta gjerne kontakt med Heidi Eidskrem på telefon

922 49 048 eller e-post