Har du forslag til hva det nye kirke- og kultursenteret på Spikkestad skal hete? Send oss ditt forslag! Vinneren får ett års fri adgang til en rekke arrangementer.

Bygget er tredelt med både kirke, livssynsåpent seremonirom og kultursenter. Styringsgruppen for Spikkestad kirke- og kultursenter utlyser nå en navnekonkurranse for bygget, som åpner i mai i år. Konkurransen skjer i samarbeid med RHA.

Illustrasjon: Arkitekt Hille-Melbye/Einar Dahle

Kriterier for navnevalget

  • «Bærekraftig» - tåle tidens tann.
  • Skal virke inviterende og inkluderende, gi positive assosiasjoner og være lett å bruke for små og store.
  • Skal gjerne reflektere at det er et bygg for både høytid og hverdag, for kirke og allmenkultur.
  • Kan gjerne ha referanser til stedet og historien på Spikkestad, byggets utforming og plassering.
  • Navneforslaget skal begrunnes.

Send inn ditt forslag

Merk forslaget "Navnekonkurranse" og send inn via e-post:

eller brev:

Kirken i Røyken
Pb. 14
3431 Spikkestad

Frist for innlevering av forslag: Mandag 12. mars 2018

Gratis inngang til arrangementer

Juryen er styringsgruppen for Spikkestad kirke- og kultursenter, som representerer kirken i Røyken og Røyken kommune. Begge er byggherre/eier.

Vinnerforslaget kåres i styringsgruppens møte den 19. mars.

Vinneren blir deretter kontaktet og invitert til åpningsfesten lørdag 26. mai. Vinneren får også ett års fri adgang til alle arrangementer i bygget i regi av kirken og kommunen.