1.mars er fristen for å søke om barnehageplass i barnehageåret 2018/2019. Dette gjelder for både kommunale og private barnehager.

Røyken kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Her kan du søke om barnehageplass.

Opptakskriterier

Røyken kommune koordinerer og registrerer alle søknadene – både til private og kommunale barnehager.

Disse barna blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for.
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

I tillegg har både de private og de kommunale barnehagene egne opptakskriterier.

Du kan lese om alle barnehagene i Røyken på barnehagesidene våre

Hovedopptak og suppleringsopptak

Søknadsfristen 1. mars er til hovedopptaket. Barnehagene sender ut tilbud om plass i løpet av mars. Vi foretar suppleringsopptak utover våren/sommeren. Tilbud sendes da ut fortløpende.

Har du spørsmål? Kontakt Else-Marie Lie på