Det er mye snø i marka nå, noe som kan gjøre det vanskelig for rådyrene å finne mat. Rådyrene trekker derfor ned fra høyereliggende skogsområder. Hundeeiere har et ansvar for at hundene ikke jager rådyr og annet vilt.

Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum har foreløpig ikke innført ekstraordinær båndtvang. Men du som hundeeier har likevel et ansvar for å ha kontroll på hunden, slik at den ikke jager vilt.

I snørike vintre er rådyrene avhengig av å tære på opplagret fett. Hunder som jager rådyr gjør at rådyrene bruker mye energi. Hvis et rådyr bruker for mye energi, og fettlageret går tomt før våren kommer, dør dyret.

Utmarkskonsulent Håkon Berge understreker at hundeeieren har et ansvar for at hunden ikke jager vilt - uavhengig av eventuelle båndtvangsbestemmelser. Hundeloven slår fast at hunder bare kan være løse dersom de «blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte».