Astrid Nøklebye Heiberg sørget for at latteren satt løst blant de 60 som hadde møtt opp på åpningen av helsekafeen. Dette er et nytt møtested for voksne i Røyken og Hurum. Målet er å inspirere til en aktiv hverdag og forhindre ensomhet.

Helsekafeen i Røykenbadet åpnet torsdag 7. september. Dette skal være en møteplass med interessante foredrag, diskusjoner og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Tilbudet er gratis.

Røyken-ordfører Eva Norén Eriksen og Hurum-ordfører Monica Vee Bratlie holdt begge åpningstaler, og de la vekt på at helsekafeen skal stimulere til fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og deling av kunnskap. Målet er å forhindre ensomhet og passivitet.

Helsedirektoratet har støttet prosjektet med 500.000 kroner. I første omgang arrangeres helsekafeen i Røykenbadet ut året.

- Her blir det fokus på kunnskap, mestring og sosialt fellesskap for å utjevne sosiale helseforskjeller. Vi håper dette blir så vellykket at tilbudet fortsetter etter prosjektperioden, sier ordfører Eva Norén Eriksen.

- Dette er et viktig lokalt folkehelsearbeid. Gjennom slike tiltak bygger vi felles samhold og kultur. Ensomhet og passivitet er en av våre største helseutfordringer, sier Monica Vee Bratlie.

Humor: Tone Merete Svenkerud, kommunalsjef for helse og omsorg i Røyken, i samtale med Astrid Nøklebye Heiberg.

Livsglede

60 personer deltok på åpningen av helsekafeen. De ble loset gjennom arrangementet av Tone Merete Svenkerud, kommunalsjef for helse og omsorg i Røyken.

Astrid Nøklebye Heiberg snakket om livsglede. Nøklebye Heiberg er pensjonert professor i psykiatri og tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Hennes humoristiske foredrag om livet og hvordan vi definerer det å være gammel fikk frem latteren blant de fremmøtte.

Åpningstaler: Røyken-ordfører Eva Norén Eriksen (t.v.) og Hurum-ordfører Monica Vee Bratlie.

Datoer for helsekafeen fremover:

  • 21. september
  • 5. oktober
  • 19. oktober
  • 2. november
  • 16. november
  • 30. november
  • 14. desember

Tid: 12.00 – 14.00

Temaene vil spenne fra aktiv glede i naturen og bra mat på tvers av alder og kulturer til fallforebygging, søvn og det å mestre hverdagen når den går opp og ned.

Fulltegnet: 60 personer møtte opp på åpningen av helsekafeen.

Ønsker du mer informasjon om helsekafeen?

Ta kontakt med Anne Cecilie Strandslett eller Svetlana Ssanova i Forebyggende team for seniorer.

Anne Cecile Strandslett

E-post:

Mobil: 409 02 750

Svetlana Ssanova

E-post:

Mobil: 408 09 756

Helsekafeen er et samarbeid mellom Forebyggende team for seniorer i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kreftkoordinator, demenskoordinator, psykisk helsetjeneste og psykososialt team. Frivillige lag og foreninger vil også delta aktivt i tilbudet

Prosjektgruppa: Nina Mikkelsen (t.v.), Birgit Nordheim, Svetlana Ssanova, Kristin Laache, Gyri Skoglund og Sabrina Gjerstad Nielson sammen med Monica Vee Bratlie og Eva Norén Eriksen. Anne Cecilie Strandslett var ikke til stede da bildet ble tatt.

Friskliv senior

22. september starter også Friskliv senior opp. Dette er et ukentlig aktivitetstilbud til innbyggere i aldersgruppen 65 + i regi av Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Aktivitetene vil foregå både innendørs og utendørs. Eksempler på aktiviteter er sirkeltrening, kondisjonstrening, balanse/bevegelighet og kondisjonstrening i vann.

- Den nedre aldersgrensen på 65 år er ikke absolutt. Hvis noe som for eksempel er 62 år vil være med, er de hjertelig velkommen, sier Gyri Skoglund, leder av Frisklivssentralen i Hurum og Røyken.

Vil du delta på Friskliv senior? Send e-post til  eller ring 911 89 048.