Har du behov for mer veiledning for å håndtere din hjertesykdom? Trenger du støtte og hjelp til å endre levevaner, eller har dine pårørende behov for veiledning og mer kunnskap?

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken arrangerer nå kurs for deg som har en hjertesykdom.

Kurset er for deg som nylig har fått hjertesykdom eller har hatt nye hjertehendelser. Det er også for deg som har vært hjertesyk over tid, men føler behov for mer veiledning og økt kunnskap for å mestre hverdagen best mulig.

For å delta på kurset må du kunne delta på lett til moderat fysisk aktivitet inne og ute, samt være selvstendig i gruppeaktivitet.

Hovedmålet med kurset er å bidra til at du som har fått hjertesykdom opplever økt mestring og kontroll over egen helse.

Temaer

  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Sykdomslære og medisiner
  • Å leve med hjertesykdom
  • Pårørende
  • LHL og lokale tilbud   

Oppstart er mandag 16. september klokken 11.30. Kurset går over fire mandager og varer fra klokken 11.30-15.00 hver gang.

Kursdatoer 

  • 16. september
  • 23. september
  • 7. oktober
  • 14. oktober

Sted: Røykenbadet, Bassengveien 1, 3440 Røyken.

Vi kommer til å ha fysisk aktivitet inne eller ute hver gang, så ta med klær etter vær og drikkeflaske. Du får nærmere informasjon før hver kursdag.

Det blir enkel servering. Kurset er gratis.

Påmelding

Ta kontakt med oss om du vil vite mer eller er interessert i å delta:

Ellen Aure Skogedal
Frisklivsveileder/spesialist i hjerte- og lungefysioterapi
Telefon: 482 62 497
E-post:

Gyri Skoglund
Frisklivsveileder/ spesialfysioterapeut
Telefon: 911 89 048
E-post: