Kirsti Huseby kommer til helsekafeen torsdag 2. mai og snakker om temaet eldre og rus. Kom og få med deg hennes foredrag «Hva med alkohol?». Vi får også besøk av en gjest fra Hagelaget, som har tips til deg som har hage eller planter i potter og balkongkasser.

Huseby er utdannet sosionom, og har lang klinisk erfaring fra rus- og psykiatrifeltet. De siste 13 årene har hun jobbet med blant annet tematikken eldre og rus ved Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken.

Til helsekafeen kommer også en gjest fra Hagelaget som vil gi oss tips til deg enten du har hage, potter eller balkongkasser.

Velkommen!

Tid: Torsdag 2. mai klokken 12.00 - 14.00.

Sted: Røykenbadet, Bassengveien 1, 3440 Røyken.

Gratis

Helsekafeen er gratis, og er et tilbud til alle voksne over 18 år i både Hurum og Røyken. Det er bare å møte opp. Helsekafeen er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Samarbeid

Helsekafeen er et samarbeid mellom Forebyggende team for seniorer i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kreftkoordinator og demenskoordinator. Frivillige lag og foreninger vil også delta aktivt i tilbudet.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om dette tilbudet? Ta kontakt med Forebyggende team for seniorer:

Anne Cecilie Strandslett

E-post:

Mobil: 409 02 750

Svetlana Ssanova

E-post:

Mobil: 408 09 756

Eller Frisklivssentralen i Hurum og Røyken:

Gyri Skoglund

E-post:

Mobil: 911 89 048