På helsekafeen torsdag 16. mai vil leder i Drammen fotoklubb, Jan Erik Bamrud, gi oss et spennende innblikk i fotografienes verden og gi tips til hvordan vi kan bli bedre fotografer. Nyttig og inspirerende for alle - både for de som vil lære mer om å ta bilder og de som er glad i fotokunsten.

Vi får også et gjenhør med sangeren Berit Mæland. Hun vil dele med oss et utvalg musiske perler, som med sine tekster og melodier er en del av vår nordiske kulturarv. Denne gangen er temaet «Ja, vi elsker».

Velkommen!

Tid: Torsdag 16. mai klokken 12.00 - 14.00.

Sted: Røykenbadet, Bassengveien 1, 3440 Røyken.

Gratis

Helsekafeen er gratis, og er et tilbud til alle voksne over 18 år i både Hurum og Røyken. Det er bare å møte opp. Helsekafeen er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Samarbeid

Helsekafeen er et samarbeid mellom Forebyggende team for seniorer i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kreftkoordinator og demenskoordinator. Frivillige lag og foreninger vil også delta aktivt i tilbudet.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om dette tilbudet? Ta kontakt med Forebyggende team for seniorer:

Anne Cecilie Strandslett

E-post:

Mobil: 409 02 750

Svetlana Ssanova

E-post:

Mobil: 408 09 756

Eller Frisklivssentralen i Hurum og Røyken:

Gyri Skoglund

E-post:

Mobil: 911 89 048