Hva kan du gjøre for å bruke mindre energi på å holde boligen din varm? Denne uken tilbyr Røyken kommune gratis energianalyse av boligen din.

Tilbudet om hjemmebesøk er så populært at det allerede er fullbooket. Du kan derimot få energirådgiving via telefon. Ta kontakt med energirådgiver på 466 26 000, eller gå inn på https://royken.klimasmart.no

Energirådgivingen inkluderer objektive råd om:

  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Alternative energikilder, solceller
  • Enovas støtteordninger

Du kan også gjennomføre en energianalyse av boligen din selv på http://royken.energiportalen.no

Portalen gir deg informasjon om hvordan ulike energitiltak kan redusere energibruken og dermed kostnadene.

Råd om energitiltak i egen bolig

Formålet med kampanjen er å bevisstgjøre røykenbøringene om eget energibruk, og gi boligeiere råd slik at de kan vurdere energitiltak i egen bolig.

- Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og miljø. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggerne kan ta miljøvennlige valg, sier Bente Støa, miljørådgiver i Røyken kommune.

Omtrent 20 prosent av det totale energiforbruket er knyttet til boliger. Nye bygg blir stadig mer energieffektive. Eksisterende bygg, som vil utgjøre det største volumet i mange år fremover, henger etter.

- Vi har hatt fokus på egne bygg i kommunen. Nå ønsker vi å bidra til at boligeiere i kommunen får gode råd, sier Støa.

Nøytralt og uforpliktende

Energianalyseselskapet Energiportalen AS samarbeider med kommunen om gjennomføringen av kampanjen. Rådgivingen er nøytral og uforpliktende. Energirådgiverne selger ingen produkter – de skal kun gi objektive råd.

Webinar

Torsdag 23. november mellom klokken 18.00 og 19.00 er det webinar om smarte energiløsninger. Få kunnskap om varmepumper, solceller, vedovner, etterisolering, utskifting av oljefyr og støtteordninger fra Enova. Still gjerne spørsmål direkte til energirådgiveren. Meld deg på webinaret på royken.klimasmart.no