I Norge har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne bål og grill i skog og utmark.

Røyken brann og redning kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker brannvesenet om dette. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder før du tenner bål.

Selv om det er generelt bålforbud, har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

I perioden har du lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din egen hage.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap