Det er påvist vibriobakterier i badevannet ved fire badestrender i Røyken. Dette er ikke farlig for friske personer, men personer med nedsatt immunforsvar eller åpne sår på kroppen bør ta forholdsregler.

Høy badevannstemperatur over lang tid kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier. Enkelte slike vibriobakterier kan forårsake alvorlige infeksjoner. Smitte kan skje via åpne sår - også nylige tatoveringer. Personer med immunsviktsykdommer kan også være spesielt utsatt for smitte av disse bakteriene, advarer Folkehelseinstituttet.

Påvist i Røyken

Fredag 3. august ble det tatt prøver ved flere badesteder i Røyken for å teste vannet for vibriobakterier. Prøvene har påvist vibriobakterier på følgende badeplasser:

 • Vervenstranda
 • Høvikvollen
 • Ramton
 • Odden

-  Dette betyr at det sannsynligvis er vibriobakterier andre steder i Oslofjorden og Drammensfjorden også, sier kommuneoverlege Kjetil Andreas Nesland.

Han understreker at vibriobakteriene vanligvis ikke er farlig for personer med normalt immunforsvar og hud uten åpne sår. Det er derfor ikke noe generelt råd om å avstå fra å bade i Oslofjorden eller Drammensfjorden.

-  Men vi oppfordrer folk til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet, sier Nesland.

Folkehelseinstituttet gir disse rådene:

 • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).

 • Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.

 • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.    

 • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
        
 • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Les mer om vibriobakterier på Folkehelseinstituttets nettside