Høstens 1.klassinger ved Frydenlund skole er med i et pilotprosjekt for å teste blant annet hørsel og motorikk før skolestart. De lærer dessuten om kosthold, tannhelse, vennskap og positive og negative tanker.

I år kommer det nye nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. 

I retningslinjene legges det stor vekt på førskolestartundersøkelsen med særlig fokus på psykisk helse, fysisk aktivitet, kosthold og tannhelse. Røyken kommune har derfor laget et prosjekt for å imøtekomme dette, og har valgt ut Frydenlund skole som pilotskole.

Møter fagpersoner på hver stasjon

Nylig var barn som skal begynne i 1.klasse på Frydenlund skole til høsten og deres foresatte invitert til førskolestartundersøkelse.

- For å imøtekomme de nasjonale retningslinjene har vi laget et opplegg der barn og foresatte går fra stasjon til stasjon. Hver stasjon er bemannet med enten helsesøster, fysioterapeut, ergoterapeut, ansatte fra psykisk helse eller tannhelsetjenesten, forklarer Kjersti Sommerstad Juveli, konstituert avdelingsleder ved helsestasjonen i Røyken.

Grønne og røde tanker: Helsesøster Kari D. Folmo (t.v.), familieveileder og PMTO-terapeut Anne Solbjørg og familieterapeut Kirsti Brekke snakket om følelsesbevissthet og grønne og røde tanker.

På de ulike stasjonene er temaene blant annet kosthold, tannhelse, venner og vennskap, grønne (positive) og røde (negative) tanker, gode og dårlig hemmeligheter og fysisk aktivitet. På en av stasjonene er det dessuten hørselstest.

Konsentrert: Sindre Tobias Johansen er dypt konsentrert mens helsesøster May Grøndahl  gjennomfører hørselstesten.

Lesestund: Helsesøstrene Jorunn Landsverk, Hilde Dyre Haug og Mette Sollie Moen hadde lesestund med de kommende 1.klassingene.

Mellom hver stasjon er det ulike aktiviteter, som å ta balansere på en markert linje og stå så lenge som mulig på ett ben.

- Vi har også laget et rebusløp. Barna skal innom forskjellige stasjoner for å samle inn bokstaver som til slutt skal bli et ord, forklarer Kjersti Sommerstad Juveli.

 

 
33 sekunder: Thea Totland Ek viser pappa Thomas Ek at hun kan stå lenge på ett ben. 
 

God balanse: Cornelia Høiås Bratlie er god på å balansere både forlengs og baklengs.

Presenterer Røykenhuset 0-23

Sommerstad Juveli forteller at målet er at en slik førskolestartundersøkelse skal bli et tilbud ved alle barneskolene i Røyken etter hvert.

Alle: Konstituert avdelingsleder Kjersti Sommerstad Juveli (t.v.) og helsesøster Regis Holt sier målet er at alle kommende 1.klassinger ved barneskolene i Røyken skal få tilbud som førskolestartundersøkelse.

- Vårt mål er at skolestarterne skal få en fin dag hvor de treffer mange andre som de skal gå på skolen sammen med, og at foresatte treffes. Her treffer de også skolens helsesøster, og vi får presentert Røykenhusets tilbud til barn og unge i alderen 0-23 og andre vi samarbeider med, sier Kjersti Sommerstad Juveli.