Vel, lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om midler fra kommunen til blomster og planter som bidrar til å forskjønne nærområdene.

Røyken kommune ønsker søknader fra samarbeidsparter som ønsker å forskjønne nærmiljøet. Vi tenker først og fremst på blomster og planter.

Vel, sentrumsforeninger, hagebrukslag, andre lag/foreninger eller initiativrike enkeltpersoner kan søke om midler. Forskjønnelsen skal skje i «det offentlig rom», eller der mange ferdes. Området må strekke seg utenfor det området søker (eller andre) naturlig burde ta ansvar for.  

Søkerne må ta et totalansvar for planlegging, innkjøp, stell og vedlikehold. 

Søknaden må inneholde:

  • Hvilken sum det søkes om og hvordan søker skal bruke pengene. 
          
  • Hvor forskjønningen skal finne sted og hvilken ferdsel det er der (hvem det vil glede).
         
  • En beskrivelse av hvordan søker skal utføre nødvendig stell og vedlikehold. 
  • Er det et enkelt tiltak som sommerblomster eller grønne planter, gir vi deg blomstene. Du/dere må selv plante blomstene. I søknaden skriver dere hvor mange, hvilken type blomster og hvor dere vil plante. Dere får svar på e-post og henter blomstene på et hagesenter.

Slik søker du

Frivilligsentralen vurderer søknadene og bevilger pengebeløpet på vegne av Røyken kommune. Midlene det søkes om skal brukes til materiell - ikke lønn.  

Søknad eller spørsmål sendes til . Spørsmål kan også rettes via telefon: 31 29 62 94.