Røyken kommune skal være en demensvennlig kommune. Nylig skrev ordfører Eva Norén Eriksen under en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å være med i kampanjen «Demensvennlig samfunn».

Mellom 77.000 og 104.000 personer i Norge har demens. De neste 10-20 årene kan det bli en dobling av antall personer med demens, anslår norske helsemyndigheter.

- Det betyr at svært mange er berørt - enten direkte fordi de har demens, eller som pårørende, kollega og venn, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Forståelse og respekt

Onsdag 18. april var Rugtvedt på besøk på Røyken rådhus, der hun og ordfører Eva Norén Eriksen signerte avtalen om at Røyken kommune deltar i kampanjen «Demensvennlig samfunn».

Målet med den landsomfattende kampanjen er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra grupper i befolkningen de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig å utføre vanlige hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport, kommunisere med offentlige myndigheter, delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet og delta på kulturaktiviteter.

- De som har demens er opptatt av å kunne være seg selv og leve et aktivt liv, men mange frykter at de blir parkert og avskrevet, forteller Rugtvedt.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker derfor at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.

- Vi ønsker en bred opplæring om demens i sivilsamfunnet. Alle trenger kunnskap om denne sykdommen, forklarer Lisbet Rugtvedt.

Demensvennlig kommune

I januar 2018 sa et enstemmig kommunestyre i Røyken ja til at kommunen deltar i aksjonen for et mer demensvennlig samfunn. Under budsjettbehandlingen i desember 2017 ble det dessuten satt av midler til en prosjektstilling som skal sikre systematisk arbeid innen dette feltet.

- Vi er i ferd med å rekruttere til denne prosjektstillingen nå, forteller Tone Merete Svenkerud, kommunalsjef for helse og omsorg. 

- Det er gledelig å høre om satsingen i Røyken kommune. Dette handler om å hele tiden strekke seg etter et bedre samfunn for de som er rammet av demens, sier Lisbet Rugtvedt.

Pårørendeforening deltar

Røyken kommunen oppretter nå en prosjektgruppe og styringsgruppe som skal jobbe med målene i kampanjen. I styringsgruppa skal blant annet Åshild Leite sitte. Hun er leder av Hurum og Røyken demensforening.

- Jeg ser at mange ansatte i butikker, drosjesjåfører og bussjåfører kan for lite om demens. Jeg har selv opplevd at personer med demens blir satt av på feil sted fordi sjåføren ikke forstår at de har demens. Jeg håper denne aksjonen bidrar til at vi hever det generelle kunnskapsnivået om sykdommen, sier Leite.

Berører de fleste av oss

Ordfører Eva Norén Eriksen er stolt over å ha signert avtalen om et demensvennlig samfunn på vegne av Røyken kommune.

- Så å si alle blir berørt av demens fordi man enten selv er syk, er i slekt med eller kjenner noen som har demens. Derfor er det viktig å øke befolkningens kunnskap om sykdommen, sier ordføreren.