Har barnet ditt høyt skolefravær, eller er du bekymret for at det snart kan bli et høyt fravær? Da er du hjertelig velkommen på foreldrekveld.

Det blir to ulike foreldrekvelder for foresatte i Røyken, Hurum og Asker som har barn i barneskolen og ungdomsskolen. 

Foreldrekveld for deg som har barn i 1.-7. trinn:

Torsdag 29. november klokken 18.00 – 21.00

Sted: Kunnskapssenteret i Asker. Drammensveien 915, 1383 Asker.

Foreldrekveld for deg som har barn i 8.-10 trinn:

Tirsdag 27. november klokken 18.00 – 21.00.

Sted: Kunnskapssenteret i Asker. Drammensveien 915, 1383 Asker.

Tilbudet om foreldrekvelder er gratis.

Påmelding innen 23.november til:

Oppgi gjerne skole og klassetrinn for barnet deres, så kan vi styre opplegget litt etter alder på barna deres.

Dele erfaringer

Målet med foreldrekveldene er å gi påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen, samt økt forståelse for hvorfor noen barn og unge synes det er vanskelig å gå på skolen. Vi håper også dere vil oppleve støtte gjennom å treffe andre som går gjennom noen av de samme utfordringene som dere. På slutten av kvelden åpner vi for erfaringsdeling i mindre grupper, men vi tvinger ingen til å si noe, og det er også greit om man ønsker å gå før denne siste delen.  

Aktuelle temaer:

  • Hvordan er det å være elev og streve med å gå på skolen?
  • Faktorer som påvirker fraværet
  • Hvor mye skal vi pushe barnet når det ikke vil?
  • Familieliv og normalitet i hverdagen
  • Samarbeid med skolen og andre instanser