Har barnet ditt høyt skolefravær? Eller er det så vanskelig å få barnet på skolen at du er bekymret for at det snart kan bli et høyt fravær? Da er du hjertelig velkommen på foreldrekveld 7. mai. Tilbudet er for foresatte som har barn i barneskolene i Røyken, Hurum og Asker.

Tid og sted: Røyken rådhus. Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Tirsdag 7. mai klokken 18.00 – 21.00.

Tilbudet er gratis.

Påfyll og hjelp i foreldrerollen

Målet med foreldrekvelden er å gi påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen, samt økt forståelse for hvorfor noen barn og unge synes det er vanskelig å gå på skolen. Vi håper også dere vil oppleve støtte gjennom å treffe andre som går gjennom noen av de samme utfordringene som dere. På slutten av kvelden åpner vi for erfaringsdeling i mindre grupper, men vi tvinger ingen til å si noe, og det er også greit om man ønsker å gå før denne siste delen.

Aktuelle temaer:

  • Hvordan er det å være elev og streve med å gå på skolen?
  • Faktorer som påvirker fraværet
  • Hvor mye skal vi pushe barnet når det ikke vil?
  • Familieliv og normalitet i hverdagen
  • Samarbeid med skolen og andre instanser.

Påmelding innen 1.mai til

Oppgi navn, antall som kommer, telefonnummer og gjerne barnets skole og klassetrinn, så kan vi styre opplegget litt etter alder på barna deres.

Velkommen!

Hilsen Røykenhuset 0-23, Familiens hus Hurum og Barne- og familieenheten i Asker.