Fra mandag 7. oktober blir det nye avganger morgen og ettermiddag på hurtigbåten mellom Slemmestad, Vollen og Aker Brygge. Sammen med Ruter serverer ordførerne i Hurum, Røyken og Asker en liten frokost til alle reisende den første dagen.

- Mandag blir en gledens dag. Vi har lenge ønsket oss, og også jobbet sammen med Akershus fylke, for et bedre tilbud på fjorden. Nå innfører Ruter flere avganger på morgen og ettermiddag på båten mellom Slemmestad, Vollen og Oslo, sier Asker-ordfører Lene Conradi, som lenge har vært opptatt av at den nye storkommunen skal få til bedre samferdsels- og kollektivløsninger for innbyggerne.

Ruter setter nå inn to ekstra avganger på linje B20 hver vei i rushtiden. De ekstra avgangene er klokken 06.40 og 07.45 fra Slemmestad og klokken 15.45 og 16.55 fra Aker Brygge. Det blir nå totalt fem avganger begge veier.

Ifølge Ruter er dette i første omgang et prøveprosjekt. Tanken er at dette skal evalueres etter ca. to år for å se om tilbudet fører til at flere reiser med båt.

Matebusser og større pendlerparkering

Samtidig som frekvensen på Vollenbåten øker, setter Ruter også opp tilsvarende flere avganger på busslinje 295 som kjører mellom Guibekken og Vollen, slik at det er et matebusstilbud til alle båtavgangene.

- Det er flott at det nå legges til rette for at flere kan benytte seg av økt tilbud på kollektivtrafikken på fjorden. Så må vi fortsette å jobbe for båttilbud enda lenger ut på halvøya vår. Bedring av kollektivtilbudet gjør det enda mer attraktivt å bo på halvøya og bidrar også til redusert belastning på veiene gjennom Asker, sier Monica Vee Bratlie, ordfører i Hurum.

Røyken kommune har den siste tiden fått på plass større kapasitet på pendlerparkeringen i Slemmestad. Tidligere var det 60 parkeringsplasser på grus.

- Tidspunktet er bra. Vi har nå fått etablert 140 plasser i Slemmestad sentrum til pendlerparkering for båtpendlere. Plassene er rustet opp og både asfaltert og merket, sier Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken. 

Rutetabell linje B20

 Fakta

  • Det er båten Tidevind som nå settes inn på B20 i tillegg til båten Baronen som trafikkerer sambandet i dag.  Tidevind har kapasitet på 147 passasjerer, mens Baronen har 250.
  • Begge båtene går i dag på diesel, men de miljøambisjonene som er satt for Ruter åpner for elektriske båter i fremtiden.
  • I dag er det ca. 400 personer som hver dag reiser tur/retur med båten. I året utgjør dette cirka 176 000 reiser. 30.000 påstigende i Slemmestad, 56.000 påstigende i Vollen og 85.000 fra Aker Brygge.
  • Samtidig som frekvensen på Vollenbåten øker, setter Ruter også opp tilsvarende flere avganger på busslinje 295 som kjører mellom Guibekken og Vollen, slik at det er et matebusstilbud til alle båtavgangene.
  • Det er etablert 140 plasser i Slemmestad sentrum til pendlerparkering for båtpendlere. Plassene er rustet opp og både asfaltert og merket.