Rolf Mulen Karlsen har laget denne filmen fra utdelingen av Røyken kommunes frivillighetspris, kulturprisen, idrettstipend og kulturstipend søndag 7. april.

Film fra prisudelingen i Teglen