Vårt sak- og arkivsystem er nå i orden igjen. I og med at feilen har vedvart en uke, må det fortsatt påregnes forsinkelser i saksbehandlingstiden av søknader om tjenester og tillatelser, samt på besvarelser av brev.

Vi jobber for å ta igjen etterslepet som har oppstått som følge av de tekniske problemene.