Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom fem kurskvelder lærer du mer om sykdommen og treffer fagpersoner og andre pårørende.

Tilbudet er et samarbeid mellom Røyken og Hurum kommuner. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får du mer kjennskap til demens og hvilke følger dette kan få for omgivelsene.

Du treffer andre i samme situasjon, samt fagpersoner med kompetanse på området.

Målet med pårørendeskolen er:

  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommen.
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både i hjemmet og på institusjon.
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
  • Å gi kunnskap om rettigheter og hvordan dere skal forholde dere til det offentlige hjelpeapparatet.

Pårørendeskolen er gratis. Vi holder til på Bråset bo og omsorgssenter, som ligger i Bråsetveien 21 A i Røyken. 

Enkel servering.

Fem samlinger

Pårørendeskolen går over fem onsdager mellom klokken 18.00 – 21.00.

Datoer og tema for forelesningene:

  • 7. mars: Hva er demens? Symptomer, forløp, behandling og årsak.
  • 21. mars: Kommunikasjon og egenomsorg.
  • 4. april: En pårørende forteller.
  • 18. april: Vergemål, rettigheter og tjenestetilbudet i kommunene. Demensforeningen i Hurum og Røyken presenterer seg.
  • 2. mai: Velferdsteknologi og hjelpemidler. Livshistorieskjema.

Meld deg på

Påmelding innen 21.februar 2018 til:

Røyken kommune: Kristin Laache, mobil: 408 21 992 eller e-post:

Hurum kommune: Wiebke Henriksen, mobil: 948 02 141 eller e-post:

Tildeling av plass vil foregå etter at påmeldingsfristen er utløpt. Alle som har vist interesse får en tilbakemelding innen 23. februar 2018.