Pårørendeskolen starter i mars, og er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Tilbudet er for innbyggere i både Røyken og Hurum.

Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kjennskap om demens og hvilke følger dette kan få for omgivelsene.

Du treffer andre i samme situasjon, samt fagpersoner med kompetanse på området.

Kunnskapog forståelse

Målet med pårørendeskolen er:

• Gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommen

• Bedre kvaliteten på samværet med den syke, både i hjemmet og på institusjon

• Gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.

• Gi kunnskap om rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

Pårørendeskolen er gratis, og er lagt over fem onsdager mellom klokken 18.00 - 21.00. Enkel servering.

Fem samlinger

Vi holder til på Bråset bo- og omsorgssenter i Bråsetveien 21A i Røyken. Det er gruppesamlinger og følgende forelesninger:

  • 6. mars 2019: Hva er demens? Symptomer- forløp – behandling – årsak.
  • 27. mars 2019: Kommunikasjon og egenomsorg.
  • 10. april 2019: En pårørende forteller.
  • 24. april 2019: Vergemål. Rettigheter, tjenestetilbudet i kommunene. Demensforeningen i Hurum og Røyken presenterer seg.
  • 8.mai 2019: Sorg og tap.

Påmelding innen 20. februar 2019 til:

Røyken kommune: Kristin Laache. Mobil: 408 21 992. E-post:

Hurum kommune: Wiebke Henriksen. Mobil: 948 02 141. E-post:

Tildeling av plass vil foregå etter at påmeldingsfristen er utløpt. Alle som har vist interesse vil få en tilbakemelding innen 22.februar 2019.