Vi søker kandidater til Lærlingprisen 2018. Nøkkelegenskaper er pålitelig, lærevillig, punktlig og ansvarsfull.

Røyken kommune og næringslivet i kommunen har stort behov for fagarbeidere. Kommunen er en betydelig arbeidsgiver innen blant annet helse- og omsorg, skole, barnehager og administrasjon. Næringslivet i Røyken har i tillegg behov for kompetent arbeidskraft innen bygg- og anlegg, industriarbeiderfaget og ulike serviceyrker.

- Mange av våre medlemsbedrifter har sterkt behov for fagarbeidere. Bedrifter som ikke klarer å rekruttere denne typen arbeidskraft kan miste kunder og markedsandeler, sier Hilde Thorud, daglig leder i Røyken Næringsråd.

Prisen er på 20.000 kroner

Nå går Røyken kommune og næringslivet sammen for å stimulere flere ungdommer til å velge yrkesfag. Ett av tiltakene er å kåre årets lærling. Vinneren av Lærlingprisen 2018 får 20.000 kroner.

Vi søker derfor kandidater til Lærlingprisen. Kandidatene må ha fullført svenneprøve/fagprøve i 2017 eller i 2018. De må også være i jobb i det fagfeltet de har tatt fagbrev/svennebrev og bosatt i Røyken.

- Vi ser etter kandidater som tar ansvar, er pålitelige, kommer presis og er interessert i å lære nye ting, sier Asbjørn Flo, næringssjef i Røyken kommune.

Hvem kan nominere?

Det er lærlingen selv som må sende inn CV, vitnemål og begrunnelse for hvorfor hun/han bør kåres til årets lærling i Røyken. Men vi håper foreldre, kolleger, venner, yrkesfaglærere og andre oppfordrer gode kandidater til å nominere seg selv.

Slik går kandidater til Lærlingprisen 2018 frem:

Send e-post med CV m/bilde, kopi av vitnemål og begrunnelse for hvorfor du er årets lærling til

Frist: 20. oktober 2018.

På tide med positiv omtale

Hilde Thorud og Asbjørn Flo mener det er på tide å snakke opp yrkesfagene.

- Dette er fine utdanningsløp i seg selv, men også springbrett for videre utdanning, sier næringssjef Asbjørn Flo.

- Mange av yrkene som krever svennebrev/fagbrev er godt betalt og har gode valgmuligheter – som for eksempel å starte egen bedrift, supplerer Hilde Thorud.

Vinneren kåres på Næringslivets dag

Etter at fristen for å nominere kandidater til Læringsprisen 2018 er ute, vil en jury plukke ut «topp 3» som blir kalt inn til intervju.

Deretter blir vinneren annonsert på Næringslivets dag 30. oktober i Sekkefabrikken.

Juryen består av personer fra Røyken videregående, Røyken kommune, Røyken næringsråd, det lokale næringslivet og Røyken og Hurums Avis.