Dersom du bor i Røyken, Hurum eller Asker kan du få gratis og uforpliktende energirådgivning.

Kontakt kommunenes felles energirådgiver via e-post

Du kan blant annet få råd om:

• etterisolering av vegger og tak

• bytting av vinduer og dører

• installering av varmepumpe

• alternative energikilder