Som en av de første kommunene i Norge har Røyken gjennomført sertifisering av sykepleiere i hjemmetjenesten.

Kommunen har gjennomført et pilotprosjekt med systematisk kompetanseheving/harmonisering av praktiske ferdigheter for alle sykepleiere i hjemmetjenesten.

Høsten 2018 har vi testet ut en modell for sertifisering av sykepleiere. 27 sykepleiere har vært gjennom sertifiseringen.

- Sertifiseringen består av en teoridel og en praktisk del, og avsluttes med en teoretisk (elektronisk) test og praktisk gjennomføring av prosedyre etterfulgt av kollegaveiledning, sier prosjektleder Berit Elisabeth Nygård.

I år er det inngått avtale med Bråset bo- og omsorgssenter og Hurum kommune, slik at pilotprosjektet blir utvidet til å gjelde sykepleiere i både hjemmetjenesten og institusjon i Røyken og Hurum.

- 80 nye sykepleiere skal gjennom sertifisering i år, sier Berit Elisabeth Nygård.

Faglig oppdatering

Ruta Izdonaite jobber som sykepleier i hjemmetjenesten, avdeling Spikkestad. Hun er en av de 27 sykepleierne som har gjennomført og bestått sertifiseringen.

- Dette er en fin måte for oss å holde oss faglig oppdatert, sier Ruta mens hun utfører sår- og kompresjonsbehandling på en bruker.

Bestått: Ruta Izdonaite har blant annet blitt testet i kompresjonsbehandling.

Kan bli obligatorisk

Dersom modellen for sertifisering blir innført, blir denne en del av den obligatoriske faglige oppdateringen for autoriserte sykepleiere i Røyken.

Ønsket gevinst av pilotprosjektet:

 • Faglig oppdatering for autoriserte sykepleiere. Sikre likhet i ferdighetene mellom nyutdannede og de med lang erfaring.
 • Harmonisering av praktiske ferdigheter hos sykepleieren vil sikre likeverdige tjenester for innbyggerne.
 • Faget er i stadig endring. Øke trygghet og mestringsfølelse hos sykepleierne.

- Tydelige krav til kompetanse bidrar til økt rolleklarhet. Dette gir tillit til egen kompetanse, som er avgjørende for motivasjon, innsats og ytelse, sier Berit Elisabeth Nygård.

Kursbevis: 27 sykepleiere har vært gjennom sertifiseringen. Her er 16 av dem som var til stede under utdelingen av kursbevis.

Gap mellom kunnskap og prestasjon

Berit Elisabeth Nygård viser til at Pia Cecilie Bing-Jonsson, visedekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, gjennom sin forskning har påpekt at det kan være et gap mellom hva sykepleiere i kommunene tror de kan og det de utfører.

Dersom noen av sykepleierne ikke består sertifiseringen, må han/hun gjennom opplæringen en gang til. Dersom vedkommende på nytt ikke består, blir det en individuell oppfølging med leder.

- Vi starter med pilotering i hjemmetjenesten og bruker KS-læring som web-basert læringsplattform. Vår visjon er en nasjonal modell på sertifisering av sykepleiere som er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet. Grunnleggende praktiske ferdigheter gjelder uansett hvor du jobber, understreker Nygård.

For å teste ut modellen, ble fem praktiske ferdigheter valgt ut som sykepleierne skulle sertifiseres i:

 • Blodtrykk
 • Puls
 • Picc-line (sentralt kateter)
 • Kompresjonsbehandling
 • Behandling av venøse sår (f.eks leggsår)

- Mer og mer behandling skal skje i hjemmet fremfor på sykehus. Det er viktig for oss å signalisere at våre sykepleiere vet hva de holder på med, sier Berit Elisabeth Nygård.

Prosjektet er en videreføring av etableringen av kommunens Ferdighetssenter, som er lokalisert på Bråset bo- og omsorgssenter.

Prosjektleder og prosjekteier: Berit Elisabeth Nygård (t.v.) og Heidi Eidskrem.

Fakta:

 • Fylkesmannen har bevilget totalt 1.650.000 kroner i innovasjon- og kompetansemidler og skjønnsmidler for 2017/2018.
 • Prosjektet er gitt som oppdrag til hjemmetjenesten av kommunalsjef Tone Merete Svenkerud.
 • Heidi Eidskrem, enhetsleder for hjemmetjenesten, er prosjekteier.
 • Prosjektleder Berit Elisabeth Nygård er engasjert fra rådmanns stab.
 • I tillegg til å delta i prosjektgruppen har Rikke Petersen, sykepleier i turnus og fagkoordinerende sykepleier Kristine Lemme har utarbeidet teoretisk og praktisk undervisning og kunnskapstest, samt gjennomført undervisningen i praksis.
 • I tillegg deltar avdelingsleder Hege Bjørnstad og førstelektor Siri Elisabeth Meyer fra USN (Universitetet i Sørøst-Norge) i prosjektgruppen.
 • Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet hvor kommunalsjef, hovedtillitsvalgt, Kari Lund fra NSF (Norsk sykepleierforbund) og visedekan Pia Cecilie Bing-Jonsson fra USN deltar.
 • Samarbeidspartnere er Universitetet i Sørøst-Norge, Sykehuset Østfold, Standard Norge og KS-læring.