Velkommen til eldredagen på Slemmestad eldresenter 9. oktober klokken 16.30! Arne Haga ønsker velkommen, Henrik Syse filosoferer rundt temaet «Gleden ved å bli gammel», Rita Weum snakker om prosjektet demensvennlig samfunn og Louis Jacobi sørger for underholdning.

Hele programmet til eldredagen finner du her.