Det tørre og varme sommerværet den siste tiden har ført til ekstrem skogbrannfare. Brannsjefen i Røyken opprettholder derfor forbudet mot bruk av åpen ild i skog og mark.

Forbudet gjelder for all grilling i skog og mark, også på godkjente bålplasser, langs fjorden og engangsgriller.

Det har allerede vært flere skog- og gressbranner i Sør-Norge den siste tiden, og skogbrannfaren er ekstremt høy i Røyken. Forbudet gjelder derfor inntil det kommer nedbør av betydelige mengder. Situasjonen vurderes fortløpende. Brannvesenet oppfordrer alle til å vise aktsomhet med alle typer ild.