Ideen deres om en app som skal redusere ensomhet blant unge gikk til topps i Innovation Camp. Onsdag ble de innovative elevene feiret både på Røyken ungdomsskole og i utvalget for næringspolitikk.

7. februar var over 80 elever fra hele Buskerud samlet til finale i Innovation Camp. Dette er en idékonkurranse for elever på 9. trinn i regi av Ungt Entreprenørskap Buskerud.

Fire 9.klassinger fra Røyken ungdomsskole klatret helt til topps i konkurransen, og vant både «Mest innovative produkt» og hovedpremien «Mest innovative idé».

App mot ensomhet

Aneya Saint-Victor, Jostein Lian, Mia Gram Olsen og Johan Vatn står bak elevbedriften Wassup! EB, og deres idé er en app som samler sosiale aktiviteter og tilbud for ungdom.

- Det er mye ensomhet blant ungdom. Ideen vår er en app som samler ulike aktiviteter og arrangementer for å bidra til mindre ensomhet, forklarer Mia.

- Her kan alle legge inn arrangementer og få en oversikt. En slags digital oppslagstavle, legger Johan til.

Feiret: Aneya Saint-Victor, Jostein Lian, Mia Gram Olsen og Johan Vatn i Wassup! EB gikk helt til topps i Innovation Camp for ideen om en app som skal bidra til mindre ensomhet blant ungdom.

Juryen i Innovation Camp berømmer Wassup! for en idé som kan løse en samfunnsmessig utfordring og redusere ensomhet blant ungdom mellom 13 og 17 år.

Marsipankake

Onsdag ble firkløveret i Wassup! feiret av medelever, lærere, rektor, kommunalsjefen for oppvekst og næringssjefen i Røyken.

Før alle elevene på 9. trinn fikk gyve løs på to store marsipankaker, vanket det ros fra kommunalsjef Helga Tharaldsen og næringssjef Asbjørn Flo.

- Det er veldig moro når en skole i Røyken vinner i Ungt Entreprenørskap! smiler Helga Tharaldsen, og legger til:

- Det ligger mye arbeid bak. Lærerne og alle elevene på 9. trinn har jobbet med ulike forretningsideer. Det har vært et forbilledlig dugnadsarbeid.

Asbjørn Flo understeker viktighet av en tidlig kobling mellom skole og det virkelige næringslivet. Han snakket også om hva som skal til for å lykkes som gründer.

- Hvert år startes det opp 60.000 bedrifter i Norge, men få lykkes.  Av et utvalg på 100 bedrifter er 80 borte i løpet av tre-fire år. Halvparten av de som er igjen har endret sin opprinnelige idé fordi den ikke var god nok, forklarer Flo.

-  Så ideen må være god, men det viktigste er at teamet fungerer godt og drar lasset sammen, sier næringssjefen.

Fra idé til virkelig produkt

Men for å lykkes som gründer, må man også ha startkapital. Premien i Innovation Camp var 3000 kroner.

- Røykenhuset 0-23 jobber med tiltak for barn og unge som opplever ensomhet. Derfor er det viktig å få denne ideen og appen ut i virkelig produksjon. Oppvekstsektoren i Røyken kommune vil derfor være med å gi startkapital, sier Helga Tharaldsen.

Feiret av næringspolitikerne

Etter kakefeiringen i elevkantina på Røyken ungdomsskole fortsatte feiringen i utvalget for næringspolitikk på kvelden. Elevene bak Wassup! var invitert for å forteller næringspolitikerne i Røyken om vinnerideen.

Utvalgsmedlemmene ga næringssjefen i oppdrag å jobbe videre med en søknad om midler for å realisere elevenes appidé.