Fra 1. oktober 2018 økes den digitale kommunikasjonen mellom næringsliv, organisasjoner og Asker, Hurum og Røyken kommuner.

Fokus på digitale forsendelser

Kommunene benytter meldingsformidleren SvarUt til digitale forsendelser av brev. I en første fase valgte vi også å sende brevene på papir dersom mottakeren ikke hadde lest dem digitalt innen en gitt tid.

I henhold til regelverket kan ikke offentlige virksomheter, næringslivet og organisasjoner reservere seg mot digital kommunikasjon, slik som innbyggere kan etter eForvaltningsforskriften. Fra 1. januar 2018 har alle virksomheter plikt til å melde digital varslingsadresse til Enhetsregisteret. Dette går frem av endringer i forskrift om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret.

Hva må jeg gjøre?

Alle typer virksomheter må derfor logge seg inn i Altinn og registrere en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse. Kommunen sender beskjed hit når det ligger post i firmaets digitale postkasse. Vanligvis er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn. Hvis andre skal håndtere posten, må daglig leder gi dem tilgang til firmaets meldingsboks inne i Altinn.

Logg deg inn i Altinn

Slutt på utsending av brev i papirformatDen digitale leserandelen blant organisasjoner og næringsdrivende er økende. For å bidra til en enda mer effektiv digital kommunikasjon mellom kommunene, næringsdrivende og organisasjoner, slutter vi fra 1. oktober 2018 å sende brev på papir som også er sendt virksomhetens meldingsboks i Altinn. Kommunen gjør oppmerksom på at denne ordningen gjelder kommunikasjon rettet mot næringsliv og organisasjoner, ikke privatpersoner.

Etter en uke blir det automatisk sendt et digitalt påminnelsesvarsel dersom dokumentet ikke er lest. Tiltaket vil på en positiv måte underbygge kommunens digitaliseringsarbeid og redusere kostnader. I tillegg vil redusert papirbruk og distribusjon gi en positiv miljøgevinst.  

Vennlig hilsen

Dokumentsentrene i Asker, Hurum og Røyken kommuner