Barn har behov for trygge bånd til voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. I oktober starter vi nye foreldrekurs.

Tilknytningen, det vil si det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene, starter i spebarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen. Trygge barn er mer empatiske, opplever mer glede med foreldrene, søker foreldrene for hjelp når de har det vanskelig og har bedre selvfølelse. Dette er hovedfokuset i kursene Circle of security (COS-P).

Dette kurset skal støtte foreldre/foresatte til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har og hvordan omsorgspersonene kan møte disse behovene på en omsorgsfull måte.

Råd og hjelp til foreldrene

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Hvordan observere, tolke og møte barnets behov.
 • Hvordan hjelpe barnet til å forstå egne følelser.
 • Hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende.
 • Hvordan takle egne følelser i møte med barnet.

Høsten 2019 blir det COS-kurs både på dagtid og kveldstid.

Dagkurs

Dagkurset holdes på helsestasjonen i 1. etasje på Røykenhuset (ved Røyken rådhus). Dette kurset er for deg som har barn fra 0-2 år. Kurset går over åtte mandager fra klokken 09.00 - 11.00.

Kursdatoer er: 

 • 7. oktober
 • 14. oktober
 • 21. oktober
 • 28. oktober
 • 4. november
 • 11. november
 • 18. november
 • 25. november

Kurset er gratis. Påmeldingsfrist: 23. september. Påmelding via e-post: 

Kontaktperson: Anne-Kristine Lija. Telefon 409 07 961. 

Kveldskurs

Kveldskurset holdes i familieteamets lokaler i 2.etasje på Røykenhuset (ved Røyken rådhus), og er for alle. Kurset går over åtte torsdager fra klokken 17.00 -19.00.

Kursdatoer er:

 • 10. oktober
 • 17. oktober
 • 24. oktober
 • 31. oktober
 • 7. november
 • 14. november
 • 21. november
 • 28. november

Kurset er gratis. Påmeldingsfrist: 23. september. Påmelding via e-post: 

Kontaktperson Siv Marit Lingaas. Telefon 409 11 368.