Arbeidet med å bygge en ny rundkjøring i enden av Nye Stasjonsvei på Spikkestad starter 15. oktober. Prosjektet vil medføre at 40-50 parkeringsplassene foran stasjonen vil være utilgjengelige frem til 17. desember.

Som en midlertidig løsning vil det være mulig å parkere ved Vestbygda skole.

Prosjektet har som hensikt å etablere en rundkjøring der «buss-for-tog» skal kunne snu, samt korttidsparkering og taxiholdeplasser i forbindelse med stasjonen.

Parkeringsplassene foran det gamle stasjonsbygget vil bli tilgjengelig med adkomst fra Teglverksveien. I dag er denne stikkveien forbudt for gjennomkjøring. Denne reguleringen blir midlertidig fjernet under anleggsperioden. Skiltet vil bli satt opp igjen når prosjektet er ferdig. Dette gjøres for at bilister skal kunne benytte parkeringsplassene foran det gamle stasjonsbygget under anleggsperioden. Den aktuelle adkomstveien vil ikke bli benyttet som anleggsvei under byggeperioden.

Prosjektet starter opp 15. oktober 2018 og vil pågå frem til påsken 2019.

- Vi håper på en god dialog og en smertefri prosjektgjennomføring for alle parter, sier prosjektleder Emil Grøtting i Prodecon, på vegne av Røyken Eiendom AS.