Deler av Underlandsveien blir stengt for biltrafikk hverdager mellom klokken 08.00 og 17.00 i byggeperioden.

VIVA IKS skal på vegne av Røyken kommune bygge fortau langs Underlandsveien fra avkjørselen til Underlandsveien 91 og frem til grensen mot Asker. Byggeperioden starter i uke 5, og strekker seg til desember 2018. 

Av hensyn til trafikksikkerhet blir den aktuelle delen av Underlandsveien stengt for biltrafikk på hverdager mellom klokken 08.00 og 17.00 i denne perioden.

Omkjøring blir skiltet via Mølleveien. Skilt for omkjøring blir satt opp i uke 3.

Inn- og utkjøring til Tangenveien opprettholdes under hele anleggsperioden. Utrykningsetatene er informert om anleggsarbeidene.

Syklister og gående

Underlandsveien er åpen for fotgjengere og syklister i byggeperioden, men i perioder med sprengningsarbeider må disse regne med noe venting for å få passere.

Konsekvenser for beboere

For beboerne langs Underlandsveien blir det redusert fremkommelighet og anleggsstøy i byggeperioden. Beboere i Mølleveien vil oppleve økt trafikk.

Mølleveien skal rehabiliteres, men dette arbeidet blir utsatt til etter desember 2018. VIVA IKS vurderer fortløpende behov for mindre utbedringstiltak av Mølleveien i 2018.

Prosjektledelsen sender ut naboinformasjon gjennom hele anleggsperioden, som blant annet informerer om skoleskyss og shuttlebuss mellom Hallenskog stasjon og Heggedal stasjon i anleggsperioden.

Fakta:

  • Asker kommune har nylig ferdigstilt gang- og sykkelvei i Underlandsveien fra grensen mot Røyken og frem til Heggedal stasjon.
  • I 2018 skal Viva IKS på vegne av Røyken kommune bygge fortau fra Underlandsveien 91 til grensen mot Asker.
  • Strekningen er på 850 meter, og er i et boligområde med trange anleggsforhold og mange avkjørsler.
  • Derfor stenges veien i byggeperioden.
  • På sikt vil den nye gangveien også bli koblet sammen med den fremtidige gang- og sykkelveien langs jernbanen mellom Asker sentrum og Heggedal.