I sommer foregår det tre store samferdselsprosjekter i Midtbygda og Hallenskog-området. Asker kommune bygger gang- og sykkelvei langsmed Underlandsveien, Statens vegvesen oppgraderer deler av Røykenveien og Bane NOR har ulike prosjekter på Spikkestadbanen.

Underlandsveien – Gang- og sykkelvei-prosjekt (Asker kommune)

Underlandsveien, fra krysset Hallenåsen/Underlandsveien til kommunegrensen Røyken/Asker, er stengt for kjøretøy i perioden mai 2017 til desember 2017. I perioden mellom 14. juni til medio august vil veien også være stengt for gående og syklende. Omkjøring er via Mølleveien. VIVAs prosjekter på Mølleveien er blitt utsatt til 2018 pga Asker kommunes prosjekt i Underlandsveien.

For de som benytter seg av minibussen fra Hallenskog til Heggedal stasjon i rush-tiden, er kjøretraséen noe endret og kjøretiden forlenget. Minibussen kjører Underlandsveien – Mølleveien – Røykenveien. Minibussen kjører mellom kl. 06.07 – 09.07, og 14.07 og 18.07.

Røykenveien – Fjellrensk/sikring (Statens vegvesen)

Fylkesveg 167 Røykenveien skal stenges søndag kveld den 25. juni mellom Slemmestadveien og Mølla (Mølleveien). Statens vegvesen skal foreta fjellrensk/fjellsikring på strekningen. Det er satt av 4 uker til jobben, men de jobber så fort det er forsvarlig og forhåpentligvis kan veien åpnes tidligere. Dette arbeidet er så risikofylt slik at det ikke er mulig å holde vegen åpen for trafikk. Fylkesveg 8 Bøveien brukes som omkjøringsvei.

Buss for tog på Spikkestadbanen (Bane NOR)

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) utfører ulike prosjekter på Spikkestad-banen i sommer. Det største foregår på Heggedal stasjon hvor det skal bygges samtidig innkjør ( http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter-old/vedlikehold/oslo-omradet-oslo-s-til-asker-eidsvoll-og-ski2/innhold/2017/heggedal-stasjon/ ). Spikkestadbanen er derfor stengt mellom Spikkestad og Asker i perioden 1. juli til og med 16. august. For reisende fra Spikkestad og Røyken vil det være buss for tog. For reisende fra Hallenskog vil minibussen korrespondere med buss fra Heggedal.

Reisende må beregne ekstra med tid i sommer.