Hvordan opplever beboerne tilbudet ved Bråset bo- og omsorgssenter?

I disse dager får beboerne ved Bråset bo- og omsorgssenter utdelt en brukerundersøkelse. Vi håper at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, og at pårørende er behjelpelig med å svare dersom det er nødvendig. 

Svarfristen er 1. november 2018.

Bilde av sykepleiere ved Bråset