Vi trenger flere bøssebærere i Røyken. I år går pengene til UNICEF og barn som er rammet av krig og konflikt.

Frivilligsentralen er ansvarlig for bøssebæreraksjonen i Røyken under TV-aksjonen søndag 22. oktober.

For å kunne besøke flest mulig husstander, er vi helt avhengig av mange bøssebærere.

Som bøssebærer får du en rute i din skolekrets. Oppmøtetidspunkt er klokken 15.30, og det skal normalt være en tur på maks to timer.

Ta gjerne med barn!

Du kan melde deg som bøssebærer ved å:

 • ring ”bøssebærertelefonen” til NRK på 02025
   
 • gå inn på www.blimed.no 

 • ringe Frivilligsentralen på 31 29 62 94

 • sende epost til (oppgi mobilnummer og navn)

Er du under 18 år, må du gå i følge med en voksen. Ønsker du å gå sammen med en venn, holder det at én av dere registrerer seg som bøssebærer.

Skolegang og håp

Årets TV-aksjon er tildelt UNICEFog deres arbeid med å gi skolegang og håp til barn rammet av krig og konflikt i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør- Sudan.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

Vi håper du vil være med å bidra.

Rodeleder på Torvbråten

Vi trenger en rodeleder til Torvbråten som forbereder og gjennomfører bøssebæreraksjonen på TV-aksjonsdagen. Oppgavene som rodeleder innebærer grovt sett:

Forberedelser:

 • Rekruttere bøssebærere gjennom egne nettverk og annen oppfinnsomhet, i tillegg til de som melder seg som følge av nasjonale og lokale rekrutteringskampanjer.
 • Hente bøssebærermateriell på rådhuset onsdagen før aksjonsdagen.
 • Delta på et informasjonsmøte onsdagen før aksjonsdagen (frivillig, men ønskelig).
 • Dekorere bøssene med årets klistremerker og plombere bøssene.
 • Dele inn skolekretsen i roder (ruter). Dette foreligger oftest fra året før.
 • Fordele bøssebærere på roder.
 • Sørge for at hver bøssebærer har kart over roden de skal gå (vi har kartene digitalt og printer ut på forespørsel).

Aksjonsdagen:

 • Klargjøre lokalet for ut/innlevering av bøsser.
 • Levere ut bøsser og registrere disse.
 • Motta bøsser og avregistrere disse.
 • Bringe bøssene til avtalt sted og tid etter at aksjonen er avsluttet.

Vi antyder ca. 7-10 timers innsats tilsammen, fordelt over 2-4 dager etter eget ønske.

Send e-post til dersom du er interessert.

Om TV-aksjonen

 • TV-aksjonen på NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. 
 • 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer. 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører.
 • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.