Helsekafeen er et nytt møtested for voksne i Røyken og Hurum. Det blir interessante foredrag, diskusjoner og morsomme aktiviteter.

Helsekafeen skal være en sosial møteplass som inspirerer til en aktiv hverdag. Her kan du tilegne deg ny kunnskap, få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Helsekafeen er på Røykenbadet, og åpner torsdag 7. september klokken 12.00. På helsekafeen blir det foredrag, diskusjoner og aktiviteter. Eksempler på temaer er blant annet kosthold, fysisk aktivitet, å leve med belastning, fallforebygging og sosialt nettverk. Vi introduserer også et nytt aktivitetstilbud for høsten - friskliv senior.

Gratis

På åpningsdagen blir det foredrag om livsglede av Astrid Nøklebye Heiberg, og du får dessuten presentert høstprogrammet for helsekafeen.

Det er påmelding til åpningsdagen, og dette gjøres ved å ta kontakt med servicetorget i Røyken kommune på telefon 31 29 60 00. Du kan også sende e-post til:

Tilbudet er gratis. Det blir servering av frukt, kaffe og te.

Helsekafeen er et samarbeid mellom Forebyggende team for seniorer i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kreftkoordinator, demenskoordinator, psykisk helsetjeneste og psykososialt team. Frivillige lag og foreninger vil også delta aktivt i tilbudet.

Friskliv senior

I midten av september starter også Friskliv senior opp. Dette er et ukentlig aktivitetstilbud til innbyggere i aldersgruppen 65 + i regi av Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Aktivitetene vil foregå både innendørs og utendørs. Tilbudet blir presentert på åpningen av helsekafeen.

Vil du delta på Friskliv senior? Send e-post til

eller ring 911 89 048.

 

Program åpning av helsekafeen

Servering av frukt, kaffe/te og vann utenfor festsalen på Røykenbadet.

Kl. 12.00     Offisiell åpning av ordførerne i Røyken og Hurum

                   Musikalsk innslag

Kl. 12.15     Livsglede – Astrid Nøklebye Heiberg

Kl. 13.15     Presentasjon av arbeidsgruppa og prosjektet Helsekafe, Friskliv senior og høstens program

Kl. 13.30     Musikalsk avslutning og mulighet til å mingle.