Ved oppstart av nytt barnehage- og skoleår i august, blir det forskuddsvis betaling for plass i kommunale barnehager og SFO.

Faktura vil forfalle den 1. i måneden.