Representanter fra kulturdepartementet og kulturrådet i Litauen fikk høre om hvordan Slemmestad sentrum har gått fra industrikultur til kulturindustri, og målet om å øke fra 200 til 2000 arbeidsplasser.

Slemmestad har en hundre år lang industrihistorie. Tettstedet er bygd opp rundt sementfabrikken. Etter at fabrikken ble lagt ned i 1989, forfalt også store deler av Slemmestad sentrum.

Tirsdag 28. november fikk gruppen fra Litauen høre hvordan private aktører og Røyken kommune har jobbet sammen for å gjøre det tidligere industritettstedet om til en attraktivt kystby med boliger og arbeidsplasser – og samtidig bevare industrihistorien.

Slemmestad sentrum har gått gjennom er stor forvandling de siste ti årene. I dag er det en rekke kreative bedrifter, serveringssteder, bibliotek, geologisenter og sementmuseum i Slemmestad.

- Stedsutvikling skapes av folk. Hvis det er attraktivt å bo og jobbe et sted, vil lokalbefolkningen bruke ulike kulturaktiviteter i nærmiljøet. Det vil også skape besøk utenfra, sier Jan Erik Lindøe, kommunalsjef for kultur og næring i Røyken kommune.

Det er planer om omfattende boligbygging og bærekraftig byutvikling i Slemmestad.

- Målet er å gå fra 200 arbeidsplasser til 2000 innen 15 år. Noen av disse vil være innenfor kultur- og kunnskapsbaserte bedrifter, forteller Jan Erik Lindøe.

Kreativ miljøer

Fra 2011-2017 har Litauen deltatt i et kulturprogram som har vært finansiert av EØS-midler. Besøket til Norge og Slemmestad var i regi av Kulturrådet, og er siste del av dette programmet. Tema for besøket var stedsutvikling, og hvordan satsing på kultur kan bidra til dette. 

I Slemmestad har det vært en strategi å tiltrekke seg kreative miljøer.

- Kultur har vært et instrument for å få til stedsutvikling i Slemmestad, sier Thorstein Horne, daglig leder i Sekkefabrikken kulturhus.

Kulturhuset holder til i lokaler der det tidligere ble produsert sementsekker. I dag er Sekkefabrikken det kulturelle hjertet i Slemmestad med konserter, teaterforestillinger, folkemøter og konferanser.

Stein og fossiler

Slemmestad er dessuten en skattekiste for folk som er interessert i stein og fossiler. Biblioteksjef Liv Holmesland fortalte blant annet om hvordan de jobber med å formidle Slemmestads spennende geologihistorie, som går rundt 500 millioner år tilbake. Nylig er det satt opp en Trilobox ved båthavna der 450 millioner år gamle fossiler blir til kunst.

Lysfestival

I 2013 så Factory Light festival i Slemmestad dagens lys. Rita Rohdin Nyhuus og Craig Harvey fortalte om hvordan lysfestivalen har vokst og utviklet seg gjennom samarbeid med lokale, nasjonale og utenlandske kunstnere. Under årets lysfestival kom det 8000 besøkende, og festivalen er dermed med på å sette Slemmestad på kartet.