Oppfølgingsprøvene som ble tatt av badevannet på Odden i Slemmestad 5. juli er normale. De nye prøvene viser med andre ord ikke forhøyde verdier av tarmbakterier og badeplassen på Odden er åpen igjen.

Viva IKS vil ta nye vannprøver om en uke før vi går tilbake til testing hver 14. dag.