Røyken kommune har signert ny samarbeidsavtale med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL. I Røyken skal arbeidet i første omgang rettes mot idretten og arenaer der barn er til stede.

Røyken er en av mer enn 50 kommuner landet rundt som har inngått en avtale med alkovettorganisasjonen. Målet er å bli bedre skodd for å jobbe med alkoholforebygging i nærmiljøet.

- Dette gir ny giv til samarbeidet, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, sier Espen Greftegreff Halvorsen, SLT-koordinator i Røyken kommune.

Mandag 7. mai signerte ordfører Eva Norén Eriksen avtalen på vegne av kommunen.

- Det er viktig med godt holdningsskapende arbeid rundt alkovett, sier ordføreren.

- Alkovett handler om å tenke over om du skal drikke. Og når du skal stoppe, sier Marte Sletten, rådgiver i AV-OG-TIL.

Signerte avtalen: Ordfører Eva Norén Eriksen og rådgiver Mette Sletten fra AV-OG-TIL

En viktig sparringspartner

Det er viktig for Røyken kommune å ha kvalitetssikret og solid informasjon på dette området.

- Gjennom samarbeidet med AV-OG-TIL sikrer vi at vi at innbyggerne får god informasjon så de kan ta gode valg, sier Espen Greftegreff Halvorsen.

Men det er ikke bare kommunen som har noe å tjene på samarbeidet.

- Kommunesamarbeidene er så viktige for oss fordi kommunene er tett på befolkningen og har mulighet til å drive god alkoholforebygging lokalt. Derfor er jeg utrolig takknemlig for at Røyken ønsker å følge opp med fornyet avtale og ny giv, konstaterer Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i AV-OG-TIL.

I Røyken skal de fremover satse målrettet på alkovett sammen med barn og i idretten.

- Vi planlegger forskjellige aktiviteter rettet mot foreldre og idrettslag fordi vi ser at dette er spesielt aktuelle problemstillinger her i Røyken. Målet er vi skal bidra til at enda flere bruker godt alkovett og tenker over om man skal drikke og når man skal stoppe, forteller Halvorsen.

Ordføreren er en engasjert tilhenger av samarbeidet, og gleder seg til å fornye samarbeidsavtalen.

- Jeg har sansen for AV-OG-TIL sin tilnærming: Noen ganger passer det ikke med alkohol. Hvis vi voksne blir flinkere på å se det fra barnas perspektiv, vil vi kunne bidra til å gi enda flere barn og unge trygge oppvekstsvilkår. Barna er de viktigste, avslutter ordfører Eva Norén Eriksen.

Fakta om AV-OG-TIL

  • Jobber med holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet.
  • Arbeidet er rettet mot situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre.
  • Bak AV-OG-TIL står politiske partier, faglige- og frivillige organisasjoner.
  • Samarbeider lokalt med mer enn 50 kommuner og 500 idrettslag og -klubber over hele Norge.
  • Det er gratis å være en AV-OG-TIL-kommune. De får tilgang til ressurser og kampanjemateriell og alkovett.