Kjenner du til en gründer som har etablert seg i Røyken de siste fem årene? Eller er du gründer selv som har gjort suksess? Da vil vi gjerne at du fremmer et forslag til kandidat for Gründerprisen 2019.

Røyken kommune har mange initiativrike mennesker med stort pågangsmot, entusiasme og fremfor alt stor tro på egne ideer. Her lever gründerånden i beste velgående, og det er mange nye bedriftsetableringer i kommunen hvert år.

25.000 kroner

For å inspirere andre gründere vil vi synliggjøre noen av suksesshistoriene og formidle hva som skal til for å lykkes. Det handler om å skape nye og gode arbeidsplasser lokalt.

For tredje gang skal Gründerprisen i Røyken deles ut. Prisen er på 25.000 kroner. Prisen deles ut 30. oktober under Næringslivets dag 2019 i Sekkefabrikken.

Send oss ditt forslag

Vi er på jakt etter en nyetablerer som har utmerket seg spesielt, og som har lykkes med sin idé. Vi ønsker din hjelp til å finne årets gründer i Røyken kommune.

Årets Gründer 2018 var Konsept-IT AS. Hvem får prisen i 2019?  Send oss ditt forslag!

Forslag til kandidater sendes til næringssjef Asbjørn Flo i Røyken kommune på innen 5. oktober 2019.

Statutter for årets Gründer i Røyken:

Prisen deles ut gjennom et samarbeid mellom Røyken kommune, Røyken Næringsråd og Røyken & Hurums Avis. Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunen.

1. Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Røyken kommune.

2. Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste fem årene.

3. Kandidater kan velges ut fra alle næringskategorier/bransjer.

4. Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:

  •  Nyskaping og kreativitet
  •  Lønnsomhet og verdiskaping
  • Synlighet lokalt
  • Samarbeidsvilje med andre næringsaktører
  • Bedriftens virksomhet er bærekraftig i miljømessig forstand
  • Bedriften har vilje og evne til å skape arbeidsplasser i fylket

5. Prisen som er på 25.000 kroner deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Utdelingen skjer på Næringslivets dag eller tilsvarende arrangement.

6. Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften.

Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury. Juryen har medlemmer pekt ut fra Røyken kommune, Røyken Næringsråd og Røyken & Hurums Avis.