Chili, sitroner, tomater og basilikum. På taket på nye Sydskogen skole skal elevene dyrke planter og urter i et veksthus som blir isolert med såpebobler.

Fredag 23. august var det offisiell åpning av Sydskogen skole i Bødalen. Dette er Norges første svanemerkede skole, og skolen er bygget etter en rekke miljøvennlige krav.

På taket av skolen er det et veksthus der elevene skal lære hvordan jord blir til mat og så til jord igjen. Veksthuset blir isolert med såpebobler for å sikre gode produksjonsforhold hele året.

- Dette er helt ny teknologi, sier 7.klassingen Sebastian Friis Bentzen Odne ivrig mens såpebobleskummet fyller opp veggene og taket i drivhuset.

På sommeren vil såpeboblene sørge for at det ikke er for varmt, men akkurat passe temperatur i drivhuset.

- Og på vinteren sørger såpeboblene for å holde på varmen og slippe gjennom lys, forklarer Sebastian. Han og medelevene Sara Stokker, Flo Gensicke og Filip Skjøren Berntsen har et ekstra ansvar for drivhuset.

Imponerte kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner var til stede under den offisiell åpningen. Han var tydelig imponert, og understreket at Sydskogen skole er den aller første av rundt 2800 norske barne- og ungdomsskoler som er svanemerket.

- Alt fra byggemateriale til hele byggeprosessen er gjort med tanke på klima og miljø. Denne skolen er bygget på en bærekraftig måte, sier kunnskapsministeren.

Ordfører Eva Norén Eriksen takket alle som har vært involvert i planleggingen og byggingen av nye Sydskogen skole.

- Vi følger opp FNs bærekraftsmål i praksis!

Ordføreren la også vekt på at skolen er innredet for bruk av alle generasjoner, og at den skal være tilgjengelig for lag og foreninger utenom skoletid.

- Skolen blir et nav i lokalsamfunnet, sier Eva Norén Eriksen.

Godt inneklima for elever og lærere

Sertifisering av Sydskogen skole etter kriteriene til Svanemerket setter høye krav til innemiljø for å sikre et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og lærere. En slik sertifisering innebærer at byggeprosessen, bruk og forvaltning ses i en sammenheng og må oppfylle visse krav. Byggematerialer og kjemiske produkter er kontrollert: Fra treet som brukes i takstolene til sparkelen på toalettene.

Svanemerkingen stiller dessuten krav til luft, lys og lyd, som er viktig for at elever og lærere skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø.

- Vi er så glade for å få gå på denne fantastiske skolen her. Dette er en super møteplass for å lære, leke og ha det gøy, sa elevrådsleder Isak Gregers Eriksen i sin tale.

Kunnskapsministeren bet seg merke i Isaks tale.

-  Isak sa det så klart. Her på skolen skal elevene leke og ha det gøy. Skolen skal være et trygt og godt sted for alle.  Skal vi få til det, må vi jobbe sammen og ta vare på hverandre.

Miljøfakta om Sydskogen skole:

  • Svanemerkingen stiller krav som skal stimulere til bruk av fornybar energi. 70 prosent av energiforbruket ved Sydskogen skole blir dekket av varmepumper.
  • 93 prosent av byggeplassen var fossilfri.  Det skyldes blant annet bruk av elektrisk hjullaster og biodrivstoff i anleggsmaskiner.
  • Byggingen av Sydskogen skole har gitt 45 prosent mindre utslipp av klimagasser sammenlignet med referansebygg som bygges etter TEK 10 (teknisk forskrift etter plan- og bygningsloven).
  • Den gamle skolen var bygget i betong. Denne betongen er knust, renset og brukt til å bygge opp en ny parkeringsplass.
  • Til sommeren starter bygging av nye Torvbråten skole, som ligger på motsatt side av Bødalen. Denne skolen skal også bygges etter strenge miljøkrav.