Kyststikomiteen i Røyken Historielag har ferdigstilt en ny del av kyststien i Nærsnes. I helgen var det åpning.

Med drøyt 8000 kroner i kommunal støtte og seks tonn grus er det nå fin kyststi fra Seilforeningen og Propsen til Nærsnes sentrum.

I helgen var det høytidelig snorklipping og åpning av den nye traséen. Det var Anton Eide og Arve Solli som fikk æren. De to er medlemmer av kyststikomiteen, og har nedlagt et stort dugnadsarbeid sammen med ektefeller og venner for å få den nye stien ferdig.

Ildsjeler: Harald Melvold, Anton Eide, Arve Solli  (alle fra kyststikomiteen i Røyken Historielag) og Kjetil Aasgaard (Søndre Nærsnes AS).

Ryddet og rensket

Jan Erik Lindøe, kommunalsjef for kultur og næring, leder av Oslofjorden Friluftsråd, Rune Svensson, og representant fra grunneierne, Ketil Aasgaard i A/S Søndre Nærsnes, deltok på åpningen. Erik Johansen sørget for munter lirekassemusikk. I tillegg er det han som har gitt seks tonn grus til prosjektet.

- Nå er det ryddet og rensket opp slik at den gamle Nærsnes-veien ser dagslys igjen. Denne veien ble brukt helt til 1919 da den nye veien ble lagt gjennom Nærsnes, forteller Harald Melvold, leder av kyststikomiteen.

Han berømmer Anton Eide og Arve Solli, som har ansvar for å rydde kyststien helt fra Grundvik til Båtstø. Anton Eide har bygget en av de nye kloppene på den nye traséen, Jon Fjeld den andre.

Åpnet: Anton Eide og Arve Solli klippet snoren.  

Lirekasse: Erik Johansen sørget for munter lirekassemusikk. I tillegg er det han som har gitt seks tonn grus til prosjektet

Gir benk i gave

Kommunalsjef Jan Erik Lindøe roste initiativet og innsatsen for den nye delen av kyststien.

- Vi har støttet prosjektet med noen beskjedne kroner, og har også lyst til å gi en gave i anledning åpningen. Jeg hører at det er ønsket en benk her, så en benk skal vi ordne, sa Lindøe.

Han opplyste også at kommunen nå arbeider med reguleringsplanen for kyststien på den andre siden av Nærsnesbukta. Den saken kommer opp til høsten.

Avhengig av ildsjeler

Rune Svensson i Oslofjorden Friluftsråd opplyste at det er 600 kilometer kyststi langs Oslofjorden.

- Denne kyststien har ikke kommet av seg selv. Vi er avhengig av ildsjeler som dere som utfører, merker og vedlikeholder og et godt samarbeid med grunneierne. Som ansvarlig for helheten er det gledelig at en viktig del av kyststien i Nærsnes nå har kommet nærmere vannet, sa Svensson.

Teksten er hentet fra Røyken Historielags nettside