Hvordan er det mulig å gjøre stråling fra solen om til lys i en lampe? Dette og mye annet kan elever, lærere og alle innbyggere i Røyken teste ut i det nye realfagsrommet på Spikkestad ungdomsskole.

Røykens innbyggere får snart mulighet til å utforske teknologi som vi bygger samfunnet vårt på, og som påvirker dagliglivet vårt.

Onsdag 30. august var det offisiell åpning det splitter nye realfagsrommet på Spikkestad. Her skal elever, lærere og øvrige røykenbøringer teste og utforske. Det unike med realfagslaben er at den skal brukes i undervisning i skoletiden, og av øvrige innbyggere og næringslivet i Røyken på kveldstid/helger.

- Det blir først en innkjøringsperiode for skolen. Deretter skal vi få på plass en bookingløsning der innbyggere kan bestille tid i realfagslaben under veiledning av kyndige veiledere, forklarer næringssjef Asbjørn Flo.

Magnetisme: Sindre Zeiner-Gundersen viser elever ved Spikkestad ungdomsskole hvordan vi kan måle magnetisme og hvordan magneter påvirker andre materialer. 

Ni arbeidsstasjoner

På i alt ni stasjoner kan nysgjerrige elever, lærere og innbyggere teste årsaker, virkninger og sammenhenger innenfor disse kategoriene:

Elektrisitet, energi, hydrogen, magnetisme, radioaktivitet, mekanikk, lys, materialers sammensetning/ biologisk analyse og varme.

- Målet er at realfaglaben skal gjøre matematikk og naturfag levende gjennom de ulike arbeidsstasjonene, sa ordfører Eva Norén Eriksen under åpningen.

- Realfag formidlet på en spennende måte krever kreativitet og åpenhet for annerledestenkning. Det er det dette rommet er, smilte ordføreren begeistret.

Hun erklærte realfagslaben for åpnet ved å antenne en ballong som var fylt med hydrogen og en dæsj oksygen. Det resulterte i et realt smell. Så hvorfor skjer egentlig det? Jo, når vi tenner på en slik blanding dannes det vann og energi, og energien er et smell. Denne blandingen kalles også knallgass.

Samarbeid med næringslivet

Realfagslaben er et virkemiddel for å heve Røyken-elevenes ferdigheter i realfag, men skal også være et bindeledd mellom barnehage, skole, forskning og næringslivet i kommunen. På den måten kan realfagslaben bidra til å øke interessen for realfag i befolkningen. Det lokale næringslivet er en viktig samarbeidspartner i dette prosjektet. 

- Næringslivet bidrar med veiledere i realfagsrommet. Det er en stor fordel for det lokale næringslivet at interessen for realfag øker, og at flere tar høyere utdanning innen matte og naturfag, sier Asbjørn Flo.

Imponert statssekretær

Da Spikkestad ungdomsskole var under planlegging, ble det satt av arealer til et fremtidig realfagsrom. I forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2016 vedtok kommunestyret å styrke satsingen på realfag. Realisering av realfagsrommet er en følge av dette.

Realfagslaben på Spikkestad har skapt begeistring i Kunnskapsdepartementet. Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg var til stede under onsdagens åpning.

- Denne ideen er en førsteklasses idé. Jeg kjenner ikke til at andre har fått til dette. Dette er en ny måte å tenke hvordan vi bygger skoler og bruker skolene våre. Nyskaping i praksis! roste statssekretæren.

Radioaktivitet: Sindre Zeiner-Gundersen og Dag Zeiner-Gundersen viser statssekretær Rikke Høistad Sjøberg og ordfører Eva Norén Eriksen stasjonen for radioaktivitet.

Lokalt firma

Den avanserte realfagslaben er levert at Slemmestad-firmaet Norrønt AS. Firmaet eies og drives av far og sønn Dag Zeiner- Gundersen og Sindre Zeiner- Gundersen. Dag har doktorgrad i både hydrodynamikk og innovasjon, mens Sindre har en bachelor i romteknologi og mastergrad i fysikk og fornybar energi. Han tar nå en doktorgrad i anvendt fysikk på hydrogen.

De understreker imidlertid at realfagrommet ikke bare er for personer som allerede har bred kunnskap om naturfag og matte.

- Dette er for både praktikere og teoretikere. Her kan alle leke seg, sier Dag Zeiner-Gundersen.

- Målet er jo å senke terskelen og gjøre naturfag mer praktisk, forståelig og interessant for alle, supplerer Sindre Zeiner-Gundersen.

PS! Har du realfagskompetanse og ønsker å bidra som veiledere i realfagsrommet?  Ta kontakt med Røyken næringsråd.

Les mer om realfagsrommet i neste utgave av Asker2020. Innbyggermagasinet blir levert til alle husstander i Røyken, Hurum og Asker 10. oktober.