På bautaen ved Røyken kirke er det inngravert 20 navn. På frigjøringsdagen ble de som falt under 2. verdenskrig og alle norske veteraner hedret.

Tradisjon tro var det markering av frigjøringsdagen ved bautaen ved Røyken kirke. Det er Raukvin Rotaryklubb som arrangerer minnestunden. 8. mai er også den internasjonale veterandagen. 

- På denne dagen hedrer vi alle veteraner og veteranfamilier fra 2.verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner, sa ordfører Eva Norén Eriksen.

Etter 2. verdenskrig har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten 100 ulike internasjonale operasjoner i over 40 land.

- Vi er så heldige at vi bor i et land hvor vi kan si det vi vil, tro på det vi vil og leve som vi vil, sa ordfører Eva Norén Eriksen, før hun fortsatte:

- Det gjorde ikke de som har kommet til oss fra land i konflikt. Det gjorde ikke våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre som opplevde krigen – og det gjør ikke våre veteraner som har sett vold og lidelse i operasjoner ute. De vet at verdiene vi har bygget vårt samfunn på, demokrati, toleranse og menneskeverd, ikke kom gratis og aldri må tas for gitt.

La ned krans


I sin tale minnet sogneprest Rolf Erik Hanisch om at friheten vår er vunnet av de som har gått foran oss.

Ordfører Eva Norén Eriksen la ned en krans foran bautaen over de falne røykenbøringene.

- I dag feirer vi friheten og de verdiene vår nasjon er tuftet på. Det er vår oppgave å forvalte dem. Det er vårt ansvar å forsvare dem. Og det er vår plikt å kjempe for dem om vi må – slik vår soldater har gjort og gjør hver eneste dag. De har vår dypeste respekt og takknemlighet.

Veteranplan

I 2018 er det 40 år siden Norge sendte de første soldatene til UNIFIL-oppdrag i Libanon. UNIFIL er det største bidraget Norge har hatt i internasjonale operasjoner de siste 60 årene, med over 22 000 nordmenn som tjenestegjorde i perioden 1978–1998.

I Røyken har vi 220-250 veteraner, og Røyken kommune er nå i gang med å lage en veteranplan som skal vedtas i løpet av året.