Go to content
VIVA - utsnitt fra websiden
VIVA - utsnitt fra websiden

Vei, vann og avløp

Viktig om vei, vann og avløp!

 Viva IKS har ansvaret for vei, vann og avløp i Røyken.

Røyken, Hurum og Lier kommuner har etablert et nytt interkommunalt selskap som skal ivareta vei-, vann- og avløpstjenestene på vegne av de tre kommunene.

Selskapet heter Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap).

Fra 1. januar 2015 er det VIVA som skal:

  • Ta i mot alle henvendelser vedrørende vei, vann og avløp.
  • Svare på alle spørsmål om tjenestene.
  • Sende ut faktura på vann- og avløpsgebyrer.

Viva IKS treffes på telefonnummer: 32 22 58 00. Telefonnummeret er døgnbemannet.

Du kan også gå inn på hjemmesiden www.viva-iks.no. Besøksadresse er Vebjørns vei 2 i Lier.Om VIVA:

  • Etablert 1. juli 2014. Eies av kommunene Røyken, Hurum og Lier.
  • Selskapet skal fra 1.januar 2015 forvalte kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i de tre kommunene.
  • Har ansvar for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene.
  • VIVAs administrasjon holder til i Vebjørns vei 2 på Vitbank i Lier. Selskapet har tre driftsstasjoner på disse stedene: Grette i Røyken, Tofte i Hurum og Lierbyen.
  • Selskapet har 87 ansatte, og skal betjene 55.000 innbyggere. Selskapet vil ha 22.000 kunder.
Publisert
23.08.2010
Sist endret
06.01.2017
Publisert av
Marianne Heimdal

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Kommunalteknikk forvaltning har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 09.00 - 12.00.


Org. nr. 938 709 866