Go to content

Skatter og kommunale avgifter

Henvendelser om kommunale krav vedr. avgfter på vann og kloakk skal rettes til VIVA IKS.

Øvrige henvendelser om kommunale krav (eiendom, SFO, barnehage) skal rettes til Røyken kommune.

Ved ubetalte krav som har gått videre til innfordring/purring henvises det til Kemneren i Drammensregionen.

 
Personlige skatteytere, arbeidsgivere og aksjeselskap må henvende seg til Kemneren i Drammensregionen i forbindese med skatte- og avgiftsspørsmål.

 

Publisert
28.05.2010
Sist endret
12.05.2015
Publisert av
A-B. Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866