Go to content

Utleie og utlån

Servicetorget har administrasjonen av utleie og utlån av haller og rom i kommunale bygg.
Generell søknadsfrist er satt til 1. april. Tildeling av tider skjer før skoleslutt.

Utlån
Ved lån av gymsaler og øvrige rom på skolene bruk elektronisk søknadsskjema. Reglement og branninstruks blir tilsendt når søknaden blir innvilget.
Når det gjelder Storstua på Midtbygda og Auditoriet på Slemmestad ungdomsskole er det rektor som må kontaktes ved utlån.
Utlån er gratis men låner blir fakturert for ekstra vask hvis det er behov.

Utleie
Ved leie av Midtbygdahallen og Røykenhallen gjelder priser som ligger på vår hjemmeside under "skatter og kommunale avgifter"

Publisert
08.11.2007
Sist endret
15.02.2017
Publisert av
Liv Hegmann

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866