Go to content

Selvbetjening

Elektroniske skjema (e-skjema)


Sikkerhet og personvern
I våre e-skjemaer har du mulighet til å logge deg på via ID-porten. 
Med elektronisk ID beviser du på en trygg og sikker måte hvem du er når du bruker offentlige tjenester på nett.
Du kan benytte elektronisk ID fra MinID, BankID, Buypass eller Commfides

Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere.

Vi har mobilversjon for en del av våre skjema. Vi gjør oppmerksom på at vi foreløpig ikke har støtte for autentisering med ID-porten i mobilversjonen.

Kommunale tjenester :

 

 Barn og unge:  


Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Bevillinger og tillatelser:

Bolig, bygg og eiendom: 

Vei, vann og avløp: Se VIVA IKS sine nettsider

Individ og samfunn: 

Kultur: 

Natur og Miljø:

Politikk og valg

Trafikk, reiser og samferdsel:

Andre kommunale tjenester:  

  • MappaMi - selvbetjent låneradministrasjon ved Røyken bibliotek

 

Flere skjema  

 

Fylkeskommunale / statlige tjenester :

Publisert
12.09.2005
Sist endret
20.04.2017
Publisert av
Anne-Berit Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866