Go to content

REAS Prosjekter

Røyken Eiendom har ansvar for byggeprosjekter for kommunale bygg. På disse sidene kan du finne informasjon om de nyeste prosjektene.

Gå til Røyken Eiendoms nettside

Publisert
07.05.2014
Sist endret
11.09.2015
Publisert av
Sally Thorbjørnsen

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866